Zemin-Ust

4.Bölüm - SÜRGÜNDE YEŞEREN VATAN

 

Dönem: 1960- 1968


Sürgünde yeşeren vatan Kırım’da  yaşamak arzusu her türlü korkuyu yenecekti. Bu bölümde Kırım Tatar  Milli Hareketi mensuplarının ev ev dolaşarak millî hareketin amaçlarını anlattığına ve Sovyet yetkililerine hitaben halk adına yazılan dilekçelere imza topladıklarına tanık olacağız. 1966 ve 1967 yıllarında  neredeyse yılın her günü Moskova’da Kırım Tatar Teşebbüsü gruplarının delegeleri bulunmaktadır.  Getirilen müracaat ve dilekçelerin altında on binlerce imza vardı. Öyle ki 1966’daki Sovyetler Birliği Komünist Partisi XXIII. Kongresi’ne hitaben yazılan müracaatnamenin altındaki 120.000 imza sayısı bir rekordu.


Böyle kitlesel bir katılıma Sovyetler Birliği’nde rastlanmamıştı. Ancak “HAK ARAMAK” kavramının yasak olduğu günlerdi. Bu dönemde SSCB mahkemelerinde yüzlerce Kırım Tatarı yargılandı,  Gulag çalışma kamplarına gönderildi,  hapse atıldı, işkence gördü ve  öldürüldü.

DİĞER KONULAR

------31 Aralık 1965- Mustafa A.Kırımoğlu da, enstitüden atıldıktan sonra askere çağrılır. O Kızıl Ordu hizmeti için yapılan bu çağrıyı reddeder. Savunması,  Sovyet sitemine apaçık ve çok cesur bir eleştiridir.

MUSTAFA KIRIMOĞLU: Üniversiteden atılıp askerlik yapmam haksızlıktır, Sovyet Ordusu’na hizmet etmek niyetinde değilim. Korumak için vatanım yoktur, benim vatanıma dönmeme müsaade yok. Onun için ben Sovyet askerliğinde yerimi görmüyorum

------12 Mayıs 1966 - 23 yaşında hayatının baharındayken 1,5 yıl hapse mahkum edilir ve Küllük çalışma kampına gönderilir. 1. Mahkumiyetidir. Bundan sonra 6 kere daha yargılanacak, hayatının 15 yılı aşkın zamanı SSCB hapishanelerinde geçecekti..

------- Mustafa Cemiloğlu ve Kırım Tatar Milli Hareketi mensupları  Moskova’daki insan hakları savunucuları ile tanışırlar.


4759 sefer okundu.

Zemin-Alt